Campanya de Prevenció dels maltractaments de la gent gran

La Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran ha elaborat un tríptic amb la intenció de sensibilitzar la població ja que ens trobem davant d’un fenòmen existent, però encara massa amagat.

El tríptic explica clarament quins són els drets de les persones grans, insta a respectar aquests drets, encoratja a denunciar els maltractaments i amb aquesta finalitat inclou uns telèfons d’interès.
Documentació: