SERVEI D’ACOLLIDA

Definició. Inclou el conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials dels usuaris/es potencials de formació i d’informació i d’acompanyament personalitzat, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya

Poden acollir-se a aquest servei les persones estrangeres immigrades, les que sol·licitin asil o protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades per sobre de l’edat escolar obligatòria i degudament empadronades.

Objectius: promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats d’aquests col·lectius a través del coneixement de les llengües oficials, el funcionament de la societat d’acollida i el seu marc jurídic i laboral.

Línies d’intervenció:

I.1 Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana . Mòduls A.1. A2 i A3 ( Alfabetització).

I.2 Competències bàsiques laborals.  Mòdul B.

I.3 Coneixements de la societat catalana. Mòdul C. 

Promoció de cursos de Català  bàsic en col·laboració amb el CNL.

Aquest servei compta amb el suport del Departament de treball, afers socials i família de la Generalitat de Catalunya i del Fons social europeu.