Serveis d'informació i assessorament

1. Servei d’assessorament d’estrangeria.

Definició.

Servei que orienta  i assessora envers temes relacionats amb legislació d’estrangeria i envers  l’elaboració d’informes tècnics d’estrangeria ( arrelament  i d’integració social, etc.)

Objectius:

 • Donar suport d’una manera individualitzada o mitjançant entitats de caire social, empreses i serveis locals bàsics, per resoldre dubtes bàsics referent a la situació legal i administrativa de les persones d’origen immigrant residents, no nacionals.
 • Afavorir el correcte ús dels serveis existents per part de les persones que ho requereixin.
 • Facilitar informació bàsica i orientació  en la forma de gestionar els tràmits més significatius i bàsics relatius a  la legislació d’estrangeria.
 • Apropar als ciutadans (autòctons i d’origen estranger) informació bàsica vers temes d’estrangeria, millorant amb eficàcia i rapidesa   la resolució d’algunes consultes i tràmits relacionat amb aspectes de caire jurídic i/o laboral  per part dels destinataris d’aquest servei.

2. Suport a la campanya de temporers.

Definició.

Accions de suport a les persones desplaçades a la comarca del Segrià per cercar feina durant la campanya de la  fruita, prioritzant la intervenció a les persones que no disposen de garanties d’ocupació i allotjament i necessiten respostes i acompanyament a les necessitats que es generen durant el temps d’estada.

Objectius:

Donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones que es desplacen al nostre territori per treballar durant la campanya de la fruita, especialment a aquelles que no disposen contracte de treball ni allotjament i/o es troben en situació irregular, organitzant accions de suport en col·laboració amb entitats locals i organitzacions del tercer sector.

Minimitzar l’impacte de l’arribada indiscriminada  de persones temporeres a la comarca del Segrià.

Actuacions:  Es duen a terme, en terme generals, tasques d'assessorament i informació, traducció i acompanyament, mediació, distribució de material assistencial, seguiment i control dels assentaments espontanis, etc.

 • Seguiment de l’impacte social de la campanya en els diferents municipis (calendari de    visites periòdiques).
 • Establir contactes periòdics amb els alcaldes/ses  dels municipis més vulnerables de patir aquesta problemàtica.
 • Coordinació amb els professionals de les diferents entitats que treballen amb l’àmbit de la immigració, amb les treballadores socials dels municipis afectats, tècnics territorials d’immigració ( Alcarràs) i amb les auxiliars de la campanya encarregades de la contractació, ( sols hi ha dos municipis on encara es contracta aquest figura de suport a la campanya).
 • Organització dels ajuts humanitaris mínims, per tal de  poder activar-los en un mínim de temps en cas necessari.
 • Registre dels recursos específics existents per a aquest col·lectiu y dels recursos generals que poden ser del seu interès.
 • Incidir en la sensibilització dels ajuntaments, fomentant la creació d’allotjaments per a temporers.
 • Realitzar una atenció més directa a les persones (informació, assessorament, orientació, etc.).
 • Elaboració d’estadístiques referents a les característiques socials dels temporers
 • Elaboració de la memòria final de les actuacions socials realitzades a la campanya.

Aquest programa compta amb el suport de la Diputació de Lleida i el Departament de treball, afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.