2a Convocatòria de Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis als municipis de Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i Torres de Segre

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 d'abril de 2021 fins al 6 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Sol·licituds

  • Sol·licituds per l’Ajuntament de Lleida

Les sol·licituds dels ajuts que es presentin per establiments o activitats no sedentàries situades al municipi de Lleida, s’han de presentar telemàticament mitjançant el formulari normalitzat que es podrà descarregar i haurà d’anar acompanyat dels documents que s’indiquen en el mateix. Cal fer la presentació a través de la seu electrònica, a la qual es pot accedir des de l’enllaç següent: https://www.paeria.cat/ajutscovid.

  • Sol·licituds per a la resta d’ajuntaments

Les sol·licituds dels ajuts que es presentin per establiments o activitats no sedentàries situades als municipis d’Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, es poden presentar telemàticament mitjançant el tràmit Instància genèrica segons el model de sol·licitud acompanyat del full de transferència bancària i del document d’autorització en cas d’actuar per representació.

Aquests documents seran facilitats per cada ajuntament.

Les sol·licituds que es presentin als ajuntaments d’Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, també es podran presentar presencialment mitjançant cita prèvia, en les dates i horaris que seran facilitats per aquests i amb el model de sol·licitud i documents adjunts esmentats.

Resolucions