PLA ESTRATÈGIC DEL SEGRIÀ

EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ FA UNA APOSTA ESTRATÈGICA PER LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL TERRITORI

La posada en marxa  del programa d’agents d’Ocupació i Desenvolupament ( AODL) impulsarà l’àrea de promoció econòmica del Consell.

 

La contractació d’una tècnica AODL, llargament demandada per empreses i ajuntaments del territori els últims anys, serà impulsar un model de territori on el turisme, la innovació i el desenvolupament dels territoris rurals que contribuiran a fer mes visible la comarca del Segrià.

L’objectiu central del pla estratègic d’ocupació i desenvolupament local del Segrià és: Impulsar el desenvolupament econòmic de l’àrea del Segrià rural , mitjançant la valorització del recursos endògens d’aquest territori i la col·laboració entre tots els agents presents a la comarca, a fi d’afavorir la creació d’ocupació digna i contribuir a aturar la regressió demogràfica i l’equilibri territorial.

Aquest objectiu s’ha desenvolupat en cinc línies estratègiques  que son:

  1. Territori agrícola: Una agricultura moderna, innovadora i de valor afegit, el motor de l’economia i element central de l’equilibri territorial.
  2. Territori Innovador: Un Segrià vertebrat, promotor de l’emprenedoria i la innovació, atractiu pel talent, el desenvolupament empresarial.
  3. Territori integrador: Un territori atractiu pel visitant, que valora i promou els seus valors culturals i naturals
  4. Territori atractiu: Un territori integrador i d’acollida, socialment i demogràficament equilibrat i generador d’ocupació digna i sostenible.
  5. Territori en xarxa: Lideratge comarcal; El consell Comarcal del Segrià, l’ens transversal i líder de la xarxa impulsora de la transformació econòmica del territori.

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.