Assistència a Alimentària 2022 - Saló Internacional d'Alimentació, Begudes & Food Service, en l’estand institucional del Consell Comarcal del Segrià

Termini de presentació de les sol·licituds  fins el 30 de gener de 2022, inclòs.

Documentació:

La presentació de sol·licituds amb la documentació adjunta es farà per via telemàtica, d'acord amb el següent enllaç:

Amb certificat digital (Instància General) "En el moment de la sol·licitud heu de fer constar exp. núm. 2428/2021"

 

NO SERAN VÀLIDES les sol·licituds enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic.