SEGON PLA ESTRATÈGIC DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ

EL CONSELL COMARCAL PRESENTA EL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE LA COMARCA

La posada en marxa d’aquest segon pla estratègic a la comarca a través  del programa d’agents d’Ocupació i Desenvolupament  Local ( AODL) vol donar continuïtat a l’anterior pla estratègic que s’executa  des de l’àrea de promoció econòmica del Consell.

 La tècnica  AODL, a través de la nova subvenció del SOC vol donar continuïtat a la feina executada durant els períodes 2018-2023.

L’objectiu central d’aquest nou pla estratègic d’ocupació i desenvolupament local del Segrià que es va desenvolupar entre gener i juny del 2023 amb l’objectiu de comptar amb una eina de treball que plantegi un programa d’accions dinamitzadores de l’activitat econòmica i la qualitat de vida de la comarca, establint una prioritat d’execució de les mateixes i definint un full de ruta a seguir des de el Consell Comarcal del Segrià amb la implicació de diferents representants dels ajuntaments, empreses, entitats i associacions i de la població local. El pla va ser aprovat per ple del Consell el dia 4 d’agost de 2023.

El nou Pla defineix línies estratègiques, uns objectius i unes accions que s’han determinat a partir de: L’elaboració de la diagnosi socioeconòmica del Segrià, els resultats dels espais de participació ciutadana que s’han dut a terme per recollir les opinions dels diversos perfils; així com el treball redactor del projecte. Les línies estratègiques a seguir són les següents:

  1. Línia estratègica 1: GOVERNANÇA:  Adoptar un model de governança basat en la cooperació entre agents i a tots els nivells amb criteris de participació, col·laboració i treball en xarxa i compartit..
  2. Línia estratègica 2: ACTIVACIÓ ECONÒMICA : Facilitar les eines necessàries per millorar la competitivitat de les empreses del Segrià atenent les necessitats que manifesti cada sector econòmic rellevant de la comarca
  3. Línia estratègica 3: QUALITAT DE VIDA:  Vetllar per dotar a la comarca dels serveis necessaris per atendre les necessitats de la població, en especial, col·lectius prioritaris com són els infants, els jovent i la gent gran. Facilitar l’accés l’habitatge al jovent que es vol quedar als pobles i a la nova població que pot arribar, afavorir una bona cohesió social i la participació comunitària.
  4. Línia estratègica 4: TERRITORI, MODEL ENERGÈTIC I INFRAESTRUCTURES: Realitzar una adient gestió dels recursos i planificar un procés de transició energètica per avançar cer un model de sostenibilitat de futur i amb una infraestructura al servei de la ciutadania.

     

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'ocupació de Catalunya en el marc dels Porgrames de suport al desenvolupament local