Programa Alternatiu als Centres Oberts per Infants i Adolescents

Justificació

El programa es planteja com un recurs alternatiu als centres oberts per infants i adolescents que es troben en una situació de risc social, i que compleixen amb un pla de treball per millorar la seva situació.

Destinataris

Menors de 0 a 18 anys que es troben en tractament per part de l'equip educatiu de l'SBAS.

Normativa

  • Cartera de serveis del Departament de Benestar i Família.
  • Reglament de prestacions econòmiques del Consell Comarcal del Segrià.
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials.
  • Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància.

Com accedir-hi?

Adreceu-vos als serveis socials municipals, que valoraran la vostra situació de risc, i establiran les actuacions oportunes per millorar la vostra situació.