Programa de prestacions econòmiques de caràcter social

  • Ajuts d'urgència social per atendre necessitats puntuals d'alimentació, higiene personal,habitatge i altres necessitats bàsiques d'infants i adolescents en risc.
  • Ajuts d'urgència social de pobresa energètica per atendre despeses derivades dels subministraments bàsics de la llar: llum, aigua, gas.

Amb la col·laboració de: