Programa d'Atenció en Situacions de Violència de Gènere

Justificació

Aquest programa pretén oferir una resposta immediata i integral a les víctimes de violència domèstica i als seus fills.

Destinataris

Víctimes de violència domèstica i els seus fills.

Normativa

  • Cartera de serveis del Departament de Benestar i Família.
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials.
  • Reglament de prestacions econòmiques del Consell Comarcal del Segrià.
  • La Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Com accedir-hi?

Podeu adreçar-vos als serveis socials, cossos de seguretat o al telèfon d'atenció a les víctimes de violència: 016.