Programa "Passet a Passet"

Justificació

El programa "Passet a Passet" és un pla pilot que s'ha implementat conjuntament amb dos CAP's comarcals, i que ha suposat la implementació de diferents activitats:

  • Edició d'una guia per famílies amb nounats.
  • Visites domiciliàries.
  • Xerrades formatives.
  • Coordinació i optimització de recursos municipals per la primera infància.

Destinataris:

Famílies amb infants de 0 - 3 anys.

Normativa

  • Cartera de serveis del Departament de Benestar i Família.
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials.
  • Reglament de prestacions econòmiques del Consell Comarcal del Segrià.
  • Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància.

Com accedir-hi?

Posant-vos en contacte amb l'educador social del vostre municipi.