Programa de Famílies amb Situació de Vulnerabilitat

Justificació

El programa es planteja per oferir suport especialitzat a col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat social per diferents motius. Durant l'any 2010 s'han implementat programes per a famílies amb fills adolescents:

 • Grups de suport per pares.
 • Escoles de pares a tres IES de la comarca.
 • 10 xerrades a municipis de la comarca.
 • Edició de material:
  • Tinc un fill adolescent... I ara què?
  • La meva família està canviant

Destinataris

Famílies amb fills adolescents de 12 a 18 anys.

Normativa

 • Cartera de serveis del Departament de Benestar i Família.
 • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de serveis socials.
 • Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància.

Com accedir-hi?

Difusió de les activitats al municipi de referència.

Posant-vos en contacte amb l'educador social del vostre municipi.